+

PEIX

Peix is the nickname and artistic name of Joan Servera Flaquer. Borned in Artà, Mallorca (1971), he exhibits permanently in his own gallery, in the same town. You can also find his paintings in more galleries in Mallorca, like in Dionís Bennàssar gallery, in Pollença.

_____________

Peix és el malnom i nom artístic de Joan Servera Flaquer. Nascut a Artà, Mallorca (1971), exposa permanentmenta la seva pròpia galeria, a la mateixa població. Les seves obres també es poden trobar a altres galeries de Mallorca, com la Dionís Bennàsar de Pollença.

ROOTED

I'm a local homeland artist. Nevertheless, through visual arts I've found a universal language to show my vision of the world to others. I'm a rooted painter with no limits.
___________

ARRELAT. Sóc un pintor localista i arrelat a la meva terra. No obstant, a través de la plàstica he trobat un llenguatge universal per fer arribar la meva visió del món als altres. Sóc un pintor amb arrels però sense fronteres.

 

 

ORGANIC

Nature encourages me to paint. My paintings are the result of my relationship with the enviroment. I use water, soil and sediments to obtain organic colours and paintings with texture. Trees and birds are some of the symbolic elements of my language.

____________

ORGÀNIC. La natura em motiva a pintar. De la comunió de la meva persona amb l'entorn sorgeix la meva pintura. Utilitzo l'aigua, la terra i els sediments per aconseguir colors orgànics i quadres amb textura. L'arbre o les aus són alguns dels elements simbòlics del meu llenguatge.

 

PRESENT

Artwork is 1% inspiration and 99% perspiration. I cannot establish a link with my artwork while thinking about something else. I must be present to paint. Meditation helps me to connect and flow with my paintings.

____________

PRESENT. L'obra és un 1% d'inspiració i un 99% transpiració. No puc establir una relació amb l'obra pensant en altres coses. He d'estar present per poder pintar. La meditació m'ajuda a connectar i a fluir amb la pintura.

 

 

CONTACTE

j.peix@hotmail.es

0034 652575225

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Juan Servera Flaquer